Skip to content

Witamy na stronie Budowy trasy N-S Etap I

Inwestycja obejmuje budowę odcinka trasy N-S  o długości prawie 1 km od ulicy Kokota (bez węzła) w Bielszowicach do połączenia z autostradą A4 (bez węzła) w ciągu ul. 1 Maja w Rudzie Śląskiej, a także odcinek od ul. E. Kokota do ulicy Bielszowickiej wraz z węzłem oraz przebudową ulicy Bielszowickiej od węzła z trasą N-S do ul. 1-go Maja, rondo na skrzyżowaniu ulic Bielszowickiej i 1-go Maja oraz odcinek ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Bielszowicką do ulicy Gabora.

Jest to kontynuacja poprzednich inwestycji Miasta dotyczących budowy Trasy N-S:

 • oddanego na początku 2013 roku odcinka o długości ok. 3,4 km, który  prowadzi od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja,
 • wybudowanego w 2016 roku 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli oraz odcinka od ul. 1 Maja do ul. Bukowej,
 • oddanego do użytku jesienią 2018 odcinka o długości 1,4 km przebiegającego od ul. Bukowej do ul. Kokota.
Na białym tle po lewej stronie granatowa flaga z trzema gwiazdami w trzech kolorach: białym, czerwonym i żółtym przy niej napis Fundusze Europejskie Program Regionalny, Po środku znak graficzny w kształcie czterech fal w kolorach żółty, zielony, niebieski, czarny, obok napis Śląskie, po prawej stronie prostokątna flaga w kolorze granatowym na jej tle 12 żółtych gwiazd uformowanych w okrąg oraz napis Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

Zamawiający:

Miasto Ruda Śląska
pl. Jana Pawła II nr 6
41-709 Ruda Śląska

Czarny napis Ruda Śląska obok w czerwonym okręgu czerwona litera R, pod spodem napis www.rudaslaska.pl

Wykonawca:

DROGOPOL Sp. z o.o.
Ul. Siemianowicka 52d
40-301 Katowice

Czarny napis DROGOPOL nad nim dwa trójkąty- mniejszy w kolorze zielonym skierowany wierzchołkiem w lewo, drugi wyższy w kolorze czarnym skierowany wierzchołkiem w prawo.

Inwestor Zastępczy:

Akbud Spółka z o.o.
ul. Meteorologów 11/1
40-526 Katowice

czerwony łuk w pozycji pionowej, przy nim drugi czerwony łuk obrucony na bok
Na białym tle po lewej stronie granatowa flaga z trzema gwiazdami w trzech kolorach: białym, czerwonym i żółtym przy niej napis Fundusze Europejskie Program Regionalny, Po środku znak graficzny w kształcie czterech fal w kolorach żółty, zielony, niebieski, czarny, obok napis Śląskie, po prawej stronie prostokątna flaga w kolorze granatowym na jej tle 12 żółtych gwiazd uformowanych w okrąg oraz napis Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Daty inwestycji:

Data podpisania umowy z Wykonawcą i Inwestorem Zastępczym: 06.07.2021 r.

Data rozpoczęcia robót: 15.07.2021 r.

Termin zakończenia robót: do 22 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Do terminu realizacji robót budowlanych (tj. 22 miesięcy) nie są wliczone okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca)

Kwoty:

Koszt robót budowlanych: 95 037 238,25 zł brutto

Inwestycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej

Opis inwestycji

Trasa N-S

Początek trasy znajduje się w rejonie węzła z ul. Kokota(bez węzła) do ulicy Bielszowickiej (z węzłem). Trasa drogi o długości ok. 981 m jest poprowadzona nad ul. Bielszowicką dwupoziomowym węzłem typu WB „harfa”.

Wzdłuż całej trasy N-S po jej lewej stronie zaprojektowano ścieżkę rowerową (szer. 2,0m) i chodnik (szer. 1,5m). Oddzielone od jezdni pasem zieleni. W pobliżu zaprojektowano przejście podziemne dla pieszych i rowerzystów pod Trasą N-S.

Ul. Bielszowicka

Początek przebudowy przyjęto w rejonie skrzyżowania z ul. 1 Maja (rondo) do skrzyżowania z ul. Wiejską. Droga zostanie poprowadzona starym śladem ul. Bielszowickiej. Dodatkowo po południowej stronie drogi, przewidziano miejsce do ważenia i kontroli pojazdów wraz z trzema miejscami do postoju samochodów ciężarowych.

W ciągu drogi, w sąsiedztwie ul. Wiejskiej, wybudowane zostanie rondo owalne jednopasowe będące częścią węzła łączącego ul Bielszowicką z Trasą N-S.

Wzdłuż drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne i publiczne stanowiące dojazd do przyległej zabudowy.

ul. 1 Maja

Początek budowy przyjęto w rejonie wjazdu do budynku nr 202 przy ul. 1 Maja, a koniec przy skrzyżowaniu z ul. Gabora. W ciągu ul. 1 Maja zaprojektowano trójwlotowe rondo turbinowe stanowiące skrzyżowanie z ul. Bielszowicką. Ul. Magdziorza zakończono zawrotką, natomiast ul. Żwirki i Wigury połączono z ul. 1 Maja na północ od istniejącego włączenia.

Wzdłuż drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne i publiczne stanowiące dojazd do przyległej zabudowy. Wzdłuż ul. 1 Maja zaprojektowano ścieżkę rowerową (szer. 2,0m) i chodnik (szer. 2,0m). Na skrzyżowaniu zapewniono wszystkie relacje pieszych i rowerzystów.

Ul. Wiejska

Początek przebudowy będzie w miejscu gdzie kończy się nawierzchnia asfaltowa istniejącej ulicy. Zakończenie w km ok. 0+350 trasy głównej. Droga zostanie poprowadzona starym śladem ul. Wiejskiej i przedłużona w celu umożliwienia obsługi sąsiednich ogródków działkowych.

Wzdłuż drogi zaprojektowano zjazdy indywidualne stanowiące dojazd do przyległej zabudowy. Długość odcinka – ok. 525 m

Przebudowa innych dróg

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowy fragmentów innych ulic w zakresie niezbędnym do wykonania jedni głównych. Są to ul. Gabora, Żwirki i Wigury, Magdziorza. Ponadto zaprojektowano drogi technologiczne do obsługi urządzeń infrastruktury.

Ponadto wybudowane zostaną:

 • WIADUKT DROGOWY WD-01 w km 0+885,38 trasy N-S w formie dwuprzęsłowej konstrukcji w postaci dźwigarów stalowych dwuteowych zespolonych z żelbetową płytą pomostową o długości całkowitej 54,85 m
 • MOST DROGOWY MD-02.1 w km 0+202,42 ul. 1 Maja w formie jednoprzęsłowej konstrukcji o długości całkowitej 20,90 m
 • PRZEJŚCIE PODZIEMNE PP-06 w km 0+470,92 trasy N-S o prostej żelbetowej konstrukcji ramowej o długości całkowitej 22,87 m
 • PRZEPUSTY, które będą pełnić funkcję przepustów oraz przejść dla małych zwierząt. Przepusty będą umożliwiały przeprowadzenie wód w rowach melioracyjnych pod korpusem trasy N-S i dróg sąsiednich oraz będą umożliwiały migrację zwierząt małych w poprzek trasy N-S.
 • Ekrany akustyczne w celu ochrony terenów przylegających do drogi N-S przed szkodliwym oddziaływaniem hałasu powodowanego przez ruch pojazdów projektuje się ekrany akustyczne z panelami pochłaniającymi oraz ekran z panelami odbijającymi.
 • Oświetlenie z zastosowaniem słupów aluminiowych anodowanych oraz energooszczędnych opraw typu LED.
 • Kanalizacja deszczowa
 • Wodociągi i kanalizacja sanitarna
 • Magistrala wodociągowa DN1200 GPW
 • Sieć gazowa
 • Kanał technologiczny
 • Sieci teletechniczne

Postęp prac

W poprzednim miesiącu wykonano:

 • Zakończono wycinkę, wykonywano prace porządkowe po wycince
 • Budowa magistrali GPW- ułożenie rur w wykopie oraz wykonywanie przewiertu magistrali pod torami PKP
 • Kontynuacja robót mostowych na obiektach PP 06, MDT 06, PZM 1, PZM 2a
 • Rozpoczęcie robót mostowych związanych z fundamentem pod wiadukt WD-01
 • Budowa nasypu pod trasę główną
 • Wykonywanie wymiany gruntu w ciągu trasy głównej oraz pod obiektami mostowymi
 • Rozpoczęcie robót ziemnych związanych z budową objazdu tymczasowego
 • Prace branży teletechnicznej i gazowej
 • Budowa kanalizacji deszczowej 
 • Rozpoczęcie rozbiórki Ul. Bielszowickiej

Zdjęcia z budowy:

Skip to content